Slik håndterer vi COVID-19

Helsemyndighetene har nå åpnet for gjennomføring av synsundersøkelser hos optiker, forutsatt at man følger gitte, bransjespesifikke retningslinjer. Vi ønsker å gjøre det vi kan for at det skal være trygt for deg som kunde å besøke vår butikk, og under kan du lese mer om hvordan vi tilpasser oss denne ekstraordinære situasjonen. Vi oppfordrer alle kunder til å unngå å oppsøke optiker dersom de føler seg syke, eller deler husstand med noen som er syke.

God hygiene er essensielt for å hindre spredning av COVID-19. Vi gjennomfører for tiden en rekke hygienetiltak for å gjøre det tryggest mulig for deg å oppsøke vår butikk. 

- Det tilrettelegges for god håndhygiene, ved at hånddesinfeksjon alltid står lett tilgjengelig/godt synlig for både pasienter, kunder og medarbeider.

- Vi unngår håndhilsing.

- Alle overflater rengjøres flere ganger om dagen. 

- Det er lagt til rette for kontaktløs betaling.

- Alle innfatninger som prøves blir lagt til side og så rengjort/desinfisert før de kan prøves av nye kunder.

- Kunder som bestiller synsundersøkelse vil få tilsendt sms med oppfordring om å flytte sin time dersom de er syke, har influensalignende symptomer eller hvis noen i samme husstand som dem er i karantene.


På synsundersøkelsesrommet gjelder enda strengere hygienekrav enn ute i butikken. 

- Vi organiserer timeboken slik at det blir minst mulig bruk av venterom. På venterom fjernes magasiner, brosjyrer etc. Det settes av ekstra tid til rengjøring mellom undersøkelser.

- Optiker bruker hansker og munnbind på undersøkelsesrommet. Hansker byttes mellom hver undersøkelse.

- Alt utstyr optiker eller pasient har berørt vil bli vasket/desinfisert etter undersøkelsen slik at utstyr til enhver tid er rent før ny pasient kan komme inn på undersøkelsesrommet.

- Optiker bruker ikke klokke, ringer eller lignende.

- Dersom pasient er i risikogruppe vil kun strengt nødvendige målinger gjennomføres. Det vil legges opp til å gjennomføre undersøkelse til tider da butikken normalt sett ikke er voldsomt travel. Det vil også iverksettes noe strengere hygienetiltak.

Medarbeidere som har influensalignende symptomer eller er syke, eller som har mistenkt COVID-19 i familien holder seg hjemme. Det anbefales hyppig utskifting av arbeidsantrekk. 

Vil du vite enda mer? FHI har utarbeidet en egen temaside hvor du kan oppdatere deg på de siste rådene og retningslinjene som til enhver tid gjelder:

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/